دعـــوت بــه نــمــاز فاصله میان ایمان و کفر نخواندن نماز است http://namazsotondin22.mihanblog.com 2019-01-23T02:37:34+01:00 text/html 2019-01-16T12:34:17+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool احادیث نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/55 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-size: 8pt;"><strong>امام باقر علیه السلام در مورد نماز فرمودند:</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">مَن اَتَمَّ رُکوعَهُ لَم تَدخُلهُ وَحشَةٌ فی القَبر.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">(کافی(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 321، ح 7)</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hadith-prayer-e2.jpg" alt="حدیث در مورد نماز,حدیث در مورد نماز اول وقت,مهر و تسبیح"></p> text/html 2019-01-13T10:21:10+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool پانزده ویژگی نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/54 <span style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: iransans; text-align: justify;"><font size="3">نماز موجب محبّت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و بركت در روزى می‌شود.</font></span> <div><img src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1393/6/13/66605_786.jpg"></div> text/html 2019-01-12T15:32:32+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool انواع نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/53 <a style="background: transparent; width: auto; height: auto; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-family: sans-serif; font-size: medium;"><h4 style="font-family: byekan, arial; font-size: 19px; font-weight: 100; line-height: 24px; float: right; overflow: hidden; width: 579.219px; height: auto; margin: 25px 18.4844px 0px; padding: 0px !important; text-align: right; color: rgb(60, 60, 60); background-color: transparent; direction: rtl;">■ انواع نماز</h4></a><span style="font-family: sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(245, 245, 245);"></span><div class="description" style="font-size: 13px; line-height: 30px; float: right; overflow: hidden; width: 579.219px; height: auto; min-height: auto; margin: 0px 18.4844px 10px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(100, 100, 100); direction: rtl;"><img src="http://qunoot.net/File/image-1436090798j1fubp7nt59i.jpg" alt="انواع نماز" style="border: 0px; float: right; width: 231.688px; height: auto; margin-top: 20px !important; margin-right: 173.766px; margin-bottom: 20px !important; margin-left: 173.766px;"><p dir="RTL"><br>بسم الله الرحمن الرحیم</p><p dir="RTL">انواع نماز</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(245, 245, 245);">نمازهای واجب:</p><p dir="RTL" style="background-color: rgb(245, 245, 245);">نمازهای واجب در ذیل خواهد آمد. البته مسلمانان سنی علاوه بر اینها، شرکت در نماز جمعه و نماز عید را نیز واجب می‌دانند؛ شیعیان این نمازها را در زمان غیبت کبری، مستحب می‌دانند.</p></div> text/html 2019-01-10T15:32:55+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool نماز خواندن و آموزش نماز خواندن http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/51 <div><br></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>آموزش نماز-شروع نماز</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">تکبیرة الاحرام</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">"نماز" با گفتن "الله اکبر" آغاز می شود، گفتن "الله اکبر" در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ما حرام می شود.هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا نماز ظهر است یا عصر و آن را تنها برای اطاعت فرمان خداوند بجا آوریم که این همان "نیت" است و از اجزای اصلی نماز به شمار می آید.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr65.jpg" alt="نماز خواندن,آموزش نماز خواندن,اموزش نماز خواندن,نحوه نمازخواندن"></p></div> text/html 2019-01-02T13:55:53+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool چرا باید نماز را عربی بخوانیم؟ http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/48 <h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="2">دلایل اینکه چرا نماز را باید با لفظ عربی بخوانیم در اینجا بخوانید.</font></span></h2><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1396/05/01/JamNewsImage23440230.jpg" alt="نتیجه تصویری برای نماز"></span></div><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><br></font></span></div><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;"><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif"><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif"><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://www.animaatjes.nl/plaatjes/p/pijltjes/48.gif">&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2018-12-29T11:19:58+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool چرا باید نماز بخوانیم؟!/ آیا نمی شود خدا را طور دیگری عبادت کرد؟! http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/47 <h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">شاید بد نباشد به خود تلنگری بزنیم که ما خداوند را برای ذات مقدس خودش عبادت می کنیم یا برای آنکه به ما بهشت را عطا کند گوش به فرمان دستورات او هستیم؟!</span></h2><div><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰</span></div><div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify;">نماز، دعا، نیایش، شور و شوقی غیرقابل وصف برای رسیدن زمان مناجات و شتافتن به سمت نماز، قرآن خواندن، عبادت پروردگار، توسل و ... همه این ها از آن دسته حالات و اعمالی هستند که روح انسان را جلا می دهد، قلب را آرام ساخته و دلشوره ها و سیاهی ها را نابود می کند.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="RTNassim"><span style="font-size: 17px;"> text/html 2018-12-25T16:19:23+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool گام به گام دعوت به نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/46 <div><br></div><div><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: shabnam; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3">کسی می تواند به سوی نماز دعوت گر باشد که خود طعم شیرین نماز را چشیده باشد و آثار و کارکردهای نماز در او تحقق یافته باشد. تجلی آثار بی نهایت نماز در زندگی فردی و اجتماعی یک فرد می تواند بهترین و قوی ترین شیوه دعوت دیگران به فرهنگ نورانی نماز باشد. به امید روزی که بتوانیم نماز را بشناسیم و بشناسانیم. بچشیم و بچشانیم.</font></strong></div><div><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: shabnam; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3"><br></font></strong></div><div><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: shabnam; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3"><br></font></strong></div><div><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: shabnam; color: rgb(0, 0, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/04/31/139404311910281965738164.jpg" alt=""></strong></div> text/html 2018-12-18T14:48:24+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool سالروز وفات حضرت معصومه (س) http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/en5585.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>کرامت هست آن جایی که سائل می شود پیدا</strong></span><br><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>اگر چه دست و پـا گم می شود، دل می شود پیدا</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>گره از مشهد و قم وا نگشته بر نخواهد گشت</strong><br><strong>برادر خواهری اینگونه مشـکل می شود پیـــدا</strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>ز هر دلــشوره ای دل را به دریــای تو باید زد</strong></span><br><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>که قدر اشک از امواج ساحل می شود پیدا</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong><br></strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>دل ایران ز لطف سایه ی خورشید مشهد گرم</strong><br><strong>و قم همشیره اش چون ماه کامل می شود پیدا</strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>دو دلبر از جناب حضرت موسی بن جعفر چون</strong></span><br><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>حسین و زینبی حیدر شمایل می شود پیدا</strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>بدون زهر هم معصو مه ی دور از رضا می مرد</strong><br><strong>مـــثالش زینـب کبـــری، دلایـــل می شود پیــدا</strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>سالروز وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد</strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p style="margin: 0px;"><strong style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">منبع : بیوته /&nbsp;</strong><font color="#1f1f1f" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>http://www.beytoote.com</b></span></font></p></div> text/html 2018-12-18T14:37:34+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool فواید نماز که باورتان نمی شود! http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: namnak, tahoma; text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="3">تا کنون بسیاری از توصیه های دینی خواص شگفت انگیز خود را برای سلامتی جسم ثابت کرده اند که فواید نماز در میان آنها با آثار منحصربه فردی جای گرفته است. خواندن نماز جسم و روح را شفا می بخشد و عمر را طولانی می کند.</font></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1396/5/8/1242095_850.jpg" alt=""></div> text/html 2018-12-14T08:37:42+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool حدیث درباره نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/43 <p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5">إنَّ الله وَعَدَ أن یَدخُلَ الجَّنَّه ثَلاثَه نُفُورٍ بِغَیرحِسابٍ&nbsp;</font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5">و یَشفَعُ کُلَّ واحِدٍ مِنهُم</font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5">&nbsp;فِی ثَمانِینٍ الفاً، المُؤذِّن و الامام، و رَجُل یَتَوَضَّا&nbsp;</font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5">ثُمَّ یَدخُل المَسجِد فَیُصَلِّی</font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5">&nbsp;فِی الجَماعَه&nbsp;</font></span></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><font size="5"><br></font></span><font size="3" color="#6600cc">همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب وارد بهشت شوند، و هر یک از این سه گروه (روز قیامت) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآن ها عبارتند از: ۱- مؤذن ۲- امام جماعت ۳- کسی که وضو بگیرد، سپس داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.</font></p><p align="left" style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13.3333px;"><span style="color: rgb(204, 51, 0); font-size: 10pt;">مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۴۸۸</span></p> text/html 2018-12-04T09:52:43+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool حدیث درباره نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/42 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px 25px 0px 0px;"><font size="6"><font color="#ff6600">مراقب وقت های نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید) چرا که انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست</font>.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></li></ul><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;"><font size="6">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;"><font size="6">(<span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><font color="#006600">الفقه المنسوب إلی رضا علیه السلام ، ص 100</font></span>)</font></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;"><font size="6"><br></font></p><p dir="RTL" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;"><font size="3">منبع:ستاره</font></p> text/html 2018-07-27T06:49:01+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool آگاهی از هدف نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div>هر کاری هدفی به دنبال دارد و قبل از هر کاری باید هدف آن کار را فهمید و درک کرد به نظر شما هدف از نماز خواندن چیست؟</div><div>آیا تا به حال این سوال برایتان پیش آمده است که چرا نماز میخوانیم؟</div><div>و یا فواید نماز چیست؟</div><div>برای پاسخ به این سوالات به ادامه مطلب میرویم</div><div style="text-align: center;"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-17-03-12/8/2f401b35ead2f3c8d3c9b35bead657be-425" alt="نتیجه تصویری برای امام زمان و ماه رمضان"></div> text/html 2018-07-08T13:41:00+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool فرشته ایی که روی بام کعبه نشست http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/33 روایت است که در شب قدر فرشتگان به زمین می آیند این&nbsp;ویدئو رو ببینید و لذت ببرید آیا شایسته است که بخاطر این همه نعمت های خداوند از او تشکر نکنیم&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>..<span style="font-size: 11px;">[</span></div><div id="15310730011102906"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/knPT6/vt/frame"></iframe></div></div>] text/html 2018-06-20T09:29:00+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool راه های دعوت به نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/32 <p>راه های دعوت به نماز</p> <p><br> </p> <p><img src="https://media.isna.ir/content/1424761659982_45.jpg/3" alt="نتیجه تصویری برای راه های دعوت به نماز"> </p> <p><br> </p> <p><br></p> <p><br> </p> <p><br> </p> text/html 2018-06-10T10:25:00+01:00 namazsotondin22.mihanblog.com Gool شیوه دعوت فرزندان به نماز http://namazsotondin22.mihanblog.com/post/31 [<div id="15310733298900459"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/zdKnc?data[rnddiv]=15310733298900459&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]